Kontakt

ZZconcept d.o.o.

Ured
Heinzelova 47a
HR - 10000 Zagreb

Proizvodnja i računovodstvo
Dvorska 2
HR - 10297 Jakovlje

Telefon: + 385 1 2383 660

info@zzconcept.hr
www.zzconcept.hr 

Matični broj: 2100045
MBS: 080558280
OIB: 29317746059